facebook instagram youtube

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on markkinointinimi Lapland Drivingin alla toimivien yritysten Levi Rally Center Oy:n ja Arctic Rally Center Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä sitä täydentävän ja täsmentävän Kansallisen Tietosuojalain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 

1. Rekisterinpitäjä

Lapland Driving
Lillukka 14, 96190 Rovaniemi
+358 (0)44 272 4721
info@levirallycenter.fi
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Härkönen
tiina.harkonen@laplanddriving.fi

 

3. Rekisterin nimi

Verkkosivujen yhteysrekisteri
 

4. Evästeiden käyttö

Palvelujen käytön seuraamiseksi, käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi laplanddriving.fi voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Palvelun käyttö edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön.
 
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä sivullisten toimesta, kuten Facebookin jako-painike. Yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee sivulliselta. Kun kävijä vierailee palvelussamme, yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena sivullisen palveluun, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivullisen sivustolla. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sivullisen palveluun, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
 
Sivullinen voi kerätä tietoa kävijän vierailusta omien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti, mutta ei luovuta keräämiään tietoja laplanddriving.fi:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

 

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ihmisiin, jotka lähestyvät rekisterinpitäjää nettisivuilla sijaitsevan lomakkeen kautta. Käytämme tietoja varataksemme pyydettyjä palveluja, lähettääksemme sinulle vahvistuksen yksityiskohtia ja mikäli tarpeellista, tiedottaaksemme sinulle varaukseesi liittyvistä uutisista ja muutoksista.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- henkilön nimi,
- yrityksen nimi,
- puhelinnumero,
- sähköpostiosoite,
- viestin sisältö,
- verkkoyhteyden IP-osoite.
 
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
 
 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu viestin lähettäjän kanssa.
 
Tietoja kerätään vain varauksia ja asiakaspalvelua varten. Emme koskaan luovuta, vuokraa tai myy asiakastietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa nimiä ja yhteystietoja kolmansille osapuolille vain, mikäli vastaanotamme pyynnön kolmannen osapuolen palvelujen varauksiin rekisteröidyltä itseltään.
 
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lapland Drivingilla on voimassa oleva tietosuojasuunnitelma, johon tietoja käsittelevä henkilökunta on perehdytetty.
 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
 
Ylläolevassa tilanteessa pyydämme sinua olemaan yhteydessä kirjallisesti osoitteeseen:
info@laplanddriving.fi
 
tai vaihtoehtoisesti:
Lapland Driving
Lillukka 14, 96160 ROVANIEMI
 
 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä sitä täydentävän ja täsmentävän Kansallisen Tietosuojalain mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Huomioithan, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti, jonka vuoksi ko. aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Ylläolevassa tilanteessa pyydämme sinua olemaan yhteydessä kirjallisesti osoitteeseen:
info@laplanddriving.fi
 
tai vaihtoehtoisesti:
Lapland Driving
Lillukka 14, 96160 ROVANIEMI

 


  Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä